Ceny biletów
Bilet normalny: 7,00 zł
Bilet ulgowy: 5,00 zł
Bilety szkolny dla uczniów i studentów do 26 roku życia oraz doktorantów: 1,00 zł
Bilet familijny (dwie dorosłe osoby + dzieci): 10,00 zł
Bilet grupowy (od 15 do 30 osób): 30,00 zł
Opłata za wynajęcie przewodnika: 20,00 zł
Dniem wolnym od opłaty jest środa.
 
Ceny biletów obowiązujące w KinoPorcie (Łaźnia 2):
Bilet normalny: 15 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Karta do Kultury: 12 zł
Bilet rodzinny (z Kartą Dużej Rodziny, KINO RODZINNE): 10 zł
Czwartki: 10 zł
Mieszkańcy Nowego Portu: 10 zł
Seniorzy: 10 zł
Karnet: 90 zł
 
 
Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
- osobom odznaczonym Orderem Orła białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
- osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
- pracownikom merytorycznym muzeów,
- członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki „AICA”,
- członkom International Association of Curators of Contemporary Art "IKT",
- dziennikarzom współpracującym z pismami artystycznymi

Opłata ulgowa za bilety wstępu do Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
- uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich;
- nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcą placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce;
- osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony działacz Kultury”.
 
Akceptujemy Kartę Turysty 'Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus'
(obowiązuje bilet ulgowy)
 
 
            CSW Łaźnia jest partnerem Karty do Kultury:
 
 

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska