Kontakt
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

Tel.: + 48 58 305 40 50, + 48 58 320 29 76
Fax: + 48 58 305 26 80

 

 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 
 
ul. Strajku Dokerów 5
80-544 Gdańsk
Tel.: + 48 58 500 02 34
 
Edukacja:
Tel.: + 48 58 500 02 31
 
KinoPort - biuro
Tel.: + 48 58 5000 235
 
KinoPort - kasa biletowa
Tel.: +48 58 5000 232
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska