ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 Co czeka nas nowego w ŁAŹNI 2019?
Tytuł wystawy: Nick Wadley w Gdańsku
Artysta: Nick Wadley
Wystawa: 13.12.2018-17.02.2019
CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

Kuratorka: Jasia Reichardt
Koordynatorka: Emilia Golnik
Współpraca: Agata Janikowska
 
Ponad 100 prac wybitnego angielskiego historyka sztuki i rysownika Nicka Wadleya można oglądać na wystawie „Nick Wadley w Gdańsku” prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. Wśród nich znajdują się m.in. satyryczne prace publikowane w latach 90. i na początku XX. wieku w Daily Telegraph Magazine, Royal Academy Magazine oraz w Financial Times, książki różnych autorów z jego ilustracjami czy gablota osobliwości zawierająca drobne przedmioty wykonane przez samego artystę i rzeczy podarowane mu przez przyjaciół. Wystawie towarzyszą warsztaty dla dorosłych: 2 i 3 lutego członkowie polskiej grupy Loesje poprowadzą zajęcia z kreatywnego pisania i redakcji tekstów. Z kolei 16 i 17 lutego odbędą się warsztaty z animacji  - Robert Turło wspólnie z uczestnikami spróbuje ożywić grafiki Nicka Wadleya.
 
 
 
Tytuł wystawy: Fluorescent Chrysanthemum Remembered
Wystawa: 14.12.2018–24.02.2019
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
Kuratorka: Jasia Reichardt
Koordynatorka: Emilia Golnik
Współpraca: Agata Janikowska
Wystawa w ramach cyklu Art&Science Meeting
Dokładnie 50 lat temu wystawa Fluorescent Chrysanthemum” została zaprezentowana w londyńskim Institute of Contemporary Arts. Wybrane prace pokazywanych wtedy japońskich artystów awangardowych można od połowy grudnia 2018 roku oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1 w Gdańsku Dolnym Mieście na wystawie pod rozszerzonym tytułem Fluorescent Chrysanthemum Remembered”. Tytuł wystawy nawiązuje do efektu fluorescencji wykorzystywanego
w pracach japońskich artystów oraz do monshō (japońskiego odpowiednika herbu)
w formie chryzantemy.  Na wystawie w CSW ŁAŹNIA 1 można oglądać m.in. zdjęcia, filmy, kalendarze, książki, plakaty, okładki płyt winylowych, grafiki, zapisy nutowe oraz dokumentację wystawy z 1968 roku autorstwa m.in. Kohei Sugiury (projektanta londyńskiej wystawy) oraz Katsushiro Yamaguchiego. Wystawie towarzyszą warsztaty dla dorosłych prowadzone przez Oficynę Peryferie, w trakcie których uczestnicy będą tworzyć kalendarze inspirowane japońskimi motywami.
 
 
Tytuł wystawy: Nieobecne
Artystka: Hélène Thiennot
Wystawa (otwarta pracownia w ramach rezydencji artystycznej): 14.12.2018-20.01.2019
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
- Kolekcjonuję, kontempluję i fotografuję każdy szczegół, który przyciągnie moją uwagę, a przez swoją obecność opowiada historię. Chcę sprawić, aby martwe obiekty przemówiły, dać głos tym, które straciły swoją użyteczność. Wszystko, co nas otacza, czego dotykamy jest przedłużeniem naszego własnego ciała: krajobraz, budynki, przedmioty. Można powiedzieć, że są one nieorganicznymi narządami naszej egzystencji, świadkami naszych doświadczeń (Hélène Thiennot)
W ramach wystawy "Nieobecne" prezentowanej w ŁAŹNI 1 na Dolnym Mieście, można zobaczyć trzy projekty Hélène Thiennot, nad którymi artystka pracowała podczas swojej rezydencji artystycznej w CSW ŁAŹNIA: "Nieobecne", "Mnemosyne" oraz "Paysages-poussière". Rezydencja artystyczna Hélène Thiennot odbywa sią
w ramach prowadzonego od 2011 roku projektu wymian rezydencji artystycznych przez stowarzyszenie Apollonia – European Art Exchanges ze Strasbourga, Miasto Strasbourg, Miasto Gdańsk oraz Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.
 
 
Tytuł wystawy: Metropolitanka
Wystawa: 13.02.2019-27.02.2019
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
Jak co roku studentki i studenci II roku Katedry Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Grupa Społeczna Metropolitanka działająca przy Instytucie Kultury Miejskiej zapraszają na wernisaż prac zrealizowanych w ramach herstorycznego projektu METROPOLITANKA.
Przez semestr w ramach zajęć „Obrazy i społeczeństwo” studentki i studenci pracowali nad opowieściami o kobietach wplecionymi w historie miast i miejsc. Prace te przybrały wiele form – kolaży, obiektów, fotografii, filmów, zdarzeń performatywnych i serii plakatów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane pod opieką dr hab. Bogny Burskiej i dr Anki Leśniak we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej, Katedrą Intermediów Akademii Sztuk Pięknych oraz Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.
 
 
Tytuł wystawy: Ślady pamięciowe w dochodzeniu do koncepcji dzieła artystycznego poprzez pracę z modelem kulturowym
Artysta: Marek Rogulus
Wystawa: 28.02.2019-31.03.2019
CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

Kuratorka: Kinga Jarocka
Marek Rogulski o wystawie:
- Wystawa stanowi rezultat procesu badawczego i artystycznego, poprzez który  próbuję rozpoznać wpływ, jaki na tworzenie dzieł sztuki ma dominujący współcześnie model kulturowy. Wyraża się on chociażby poprzez system edukacji III stopnia uczelni artystycznych. Projekt badawczo artystyczny, w ramach którego realizowana jest wystawa, nosi tytuł: Engram i struktura dyssypatywna. [...] W CSW ŁAŹNIA wystawiony będzie element materialny dzieła, wokół którego planowana jest realizacja serii performansów przekształcających strukturę dzieła otwartego
w trakcie trwania wystawy.
Marek Roguluski: artysta intermedialny, niezależny kurator, muzyk, teoretyk sztuki. Pierwsze udokumentowane działania w przestrzeni publicznej Rogulski zrealizował w roku 1983. W roku 1989 współtworzył grupę Pampers Maxi a następnie grupę Ziemia Mindel Wurm i TNS. W latach 1990/1992 był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społecznych i współprowadził tam Galerię C 14. Od roku 1992 prezes fundacji Tysiąc Najjaśniejszych Słońc /TNS/. Na przełomie lat 80/90 tych współpracował z artystami grupy Tot Art i galerią Wyspa. W latach 1992/1994 współtworzył i był wiceprezesem Fundacji Otwarte Atelier /aktualnie CSW Łaźnia/ gdzie prowadził galerię Auto da fe. W roku 1995 założył w Gdańsku galerię Spichrz 7/Spiż 7, która do roku 2015 działała na Wyspie Spichrzów wraz z Ośrodkiem Badań Przestrzeni Wewnętrznej.
Autor wydawnictw i publikacji w zakresie teorii i sztuki współczesnej i współczesnej muzyki improwizowanej /supramolecular music/. Jest autorem projektu Poza Postmodernizm, który realizuje od roku 1999 w oparciu o fundację TNS, zapraszając do udziału także innych artystów. W swych realizacjach stara się wypracować nową perspektywę postrzegania postmodernizmu. Stawia pytania o to, jaki mógłby być nowy, szerszy światopogląd? Jest autorem, między innymi, koncepcji Nowego Totalizmu i twórcą pojęcia kontekstualizmu abstrakcyjnego.
Od roku 2010 Rogulski realizuje projekty uzupełniające, pt: Producenci kontekstów
w obliczu przemian, Virtual oraz Engram i Potęgowanie, służące m.in. analizie
i opisowi współczesnej sztuki ponowoczesnej oraz badaniu dynamiki nurtów postkonceptualnych. Najnowszą inicjatywą Rogulskiego i fundacji TNS jest Instytut Cybernetyki Sztuki.
 
 
Tytuł wystawy: Erozja obecności
Artysta: Jerzy Wierzbicki
Wystawa: 15.03.2019–21.04.2019
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
Kuratorka: Anna Szynwelska
 
Fotografie Jerzego Wierzbickiego, które zaprezentuje Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w ramach wystawy „Erozja obecności”, to wizja świata, z którego "wymazano" człowieka - gdzie natura przywraca naturalny porządek i zawłaszcza na powrót swoje terytorium. Wierzbicki równolegle stworzył dwa cykle – pierwszy, dokumentujący porzucone z dnia na dzień osady w Omanie i drugi – ukazujący Czarnobyl 30 lat po katastrofie.

W przypadku Omanu opuszczanie budowli mieszkalnych jest wynikiem czynników ekonomicznych - nagłym wzrostem prosperity kraju i podniesieniem poziomu życia.
Z kolei w Czarnobylu mieszkańcy zmuszeni byli opuścić skażony rejon. W obu przypadkach jesteśmy świadkami podobnego procesu powolnego anektowania terenów przez siły natury.

Jerzy Wierzbicki (1975) jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autorem albumu fotograficznego „Gdańsk Suburbia”. Kilkukrotnie nagradzany na polskich
i zagranicznych festiwalach fotografii prasowej i artystycznej. Jego prace były publikowane m.in. w Y Magazine, Times of Oman, Al Shabiba, Newsweek Polska, Kwartalnik Fotografia, Pozytyw, National Geographic Traveler, BBC news B&W Magazine, Outdoor UAE, Lotus24, Wyprawy4x4, Podróże.pl. Od 2015 roku współpracuje z brytyjskim portalem poświęconym Bliskiemu Wschodowi MIddleEastEye.net
 
 
Tytuł wystawy: Life in Line
Artystka: Franciszka Themerson
Wystawa: 14.06.2019-18.08.2019
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto

Kurator: Paweł Polit
Koordynacja: Michalina Domoń
 
Sylwetka Franciszki Themerson najczęściej prezentowana jest wspólnie z postacią Stefana Themersona, pisarza i filozofa. Artyści, prywatnie małżonkowie, często pracowali razem tworząc filmy eksperymentalne, zakładając Spółdzielnię Autorów Filmowych i wydając pismo "f.a.". Są jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów
w sztuce współczesnej.
Na wystawie w CSW ŁAŹNIA chcemy jednak przybliżyć postać Franciszki Themerson, prezentując jej malarstwo i rysunek. To, co charakteryzuje twórczość tej artystki to linia, będąca niepowtarzalnym znakiem Franciszki, tworząca finezyjne, jakby powstałe z jednej kreski wijącej się po papierze lub płótnie, kompozycje. Wystawa będzie przygotowywana we współpracy z Jasią Reichardt.
 
 
Wystawa indywidulna Agnes Janich [tytuł wystawy jest jeszcze ustalany]
Wystawa: 13.09.2019-3.11.2019
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
Kuratorka: Agnieszka Kulazińska
 
Agnes Janich - artystka sztuk wizualnych, która wypowiada się w fotografii, filmie
i instalacji. Wszystkie te dyscypliny splatają się w jej sztuce w nierozerwalną całość,
w ramach której rozgrywa się historia pamięci i intymności. Urodziła się w 1985 roku w Łodzi. Pracuje między Warszawą a Genewą.
Jest absolwentką School of Visual Arts
w Nowym Jorku. Ukończone tam studia rozpoczęła na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Umiejętnie łączy estetykę fotografii kreatywnej z podejściem właściwym dla zdjęć reklamowych, co znajduje swój wyraz w cyklach, w których
w nierozerwalną całość splatają się przekaz i forma. Janich studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Dzieciństwo i wczesna młodość, spędzone w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce Południowej, uwrażliwiły artystkę na różnorodność współegzystujących ze sobą na świecie kultur i odmienność praktyk i postaw społecznych. Jest artystką kosmopolityczną, a jednocześnie nieustannie eksplorującą własne rodzinne korzenie i osobiste emocje
[źródło: culture.pl].
Na wystawie w ŁAŹNI zaprezentowane zostaną trzy najnowsze cykle fotograficzne, formalnie odwołujące się do fotograficznych serii znanych z historii sztuki. Każdy
z cykli odnosi się do jednego z żywiołów (wody, ziemi, powietrza, ognia). Pejzażowym fotografiom towarzyszą słowa, które przyjmują formę intymnego dialogu z drugim człowiekiem. W każdym z cykli przeanalizowane zostały inne emocje – miłość, przywiązanie, przemoc.
 
 
Tytuł wystawy: Przetworzone ciał – poszerzony mózg – usieciowiona sprawczość
Wystawa: 29.11.2019-18.02.2020
CSW ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
Wystawa w ramach cyklu Art+Science Meeting
Kurator: Ryszard W. Kluszczyński
 
Wystawa odnosi się do współczesnych tendencji artystycznych pozostających
w interakcjach z nauką, a w szczególności z neurologią i neuroinżynierią, badaniami nad sztuczną inteligencją i robotyką, biologią syntetyczną i psychologią. Poprzez zaproponowany zestaw dzieł proponuje także rozważania dotyczące współczesnych dyskursów transhumanistycznych i ich manifestacji w polu sztuki. Kierując uwagę
w stronę problemów i praktyk podejmowanych zwykle w środowiskach naukowych wystawa poddaje refleksji konsekwencje ich przeniesienia w pole działań artystycznych, a tym samym i przestrzeń refleksji kulturowej, poddając je wielopłaszczyznowej analizie (estetycznej, poznawczej, etycznej). Wystawa obejmie szerokie spektrum dzieł (instalacje, instalacje interaktywne, działania performans, rysunki, obiekty, sound art, wideo). Zaproszenie do udziału w wystawie zostało skierowane do Marka Chołoniewskiego (Polska), Giny Czarnecki (Wielka Brytania), Marca Donnarummy (Włochy), Ulriki Gabriel (Niemcy), George’a Khuta (Australia), Micha Laury (Izrael/Francja), Jill Scott (Szwajcaria), Rafała Zapały (Polska), Karoliny Żyniewicz (Polska).
 
 
Tytuł wystawy: Archiwum vol. 1. Kontekst lokalny
Wystawa: 12.04.2019-26.05.2019
CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port
Kuratorki: Agnieszka Kulazińska, Aleksandra Księżopolska

Wystawa zorganizowana z okazji 20-lecia CSW ŁAŹNIA. Jej celem jest przybliżenie jednego z głównych nurtów programu CSW ŁAŹNIA: działalności w przestrzeni publicznej. Prezentacja przygotowana zostanie na bazie dokumentacji efemerycznych działań, które odbyły się w ramach programu rezydencyjnego
i programu wystaw. Ekspozycja będzie okazją do podsumowań pewnego etapu, zbudowana zostanie wokół tematów podejmowanych w pracach rezydentów m.in.: tożsamości, gentryfikacji, rewitalizacji, analizy struktury języka polskiego. Jednak najważniejszym tematem prezentacji będzie pytanie jak zrozumieć i odnieść się do zagadnienia kontekstu lokalnego. Czy praca z nim dla „artysty-turysty” (przebywającego chwile w jakimś miejscu) jest w ogóle możliwa? Wystawa będzie mieć otwarta formułę, ekspozycja zachęcać będzie do pozostawiania opinii, ocen artystycznych działań, wypowiedzi na temat Nowego Portu, rozumienie zagadnienia kontekstu lokalnego.
Kilka prac prezentowanych w ramach wystawy odnosić się będzie do kontekstu lokalnego dzielnicy Nowego Portu określonej przez niektórych z mieszkańców jako Nowy Bronx w związku z miejscem jakie w rozwoju dzielnicy zajmowała młodzieżowa kultura uliczna. Wystawie towarzyszyć będzie panel dyskusyjny oraz program edukacyjny (nie-kuratorskie oprowadzania po wystawie, warsztaty tańca ulicznego).
 
 
Tytuł wystawy: Między sztuką, architekturą i nauką
Artysta: Zbigniew Oksiuta
Wystawa: 28.06.2019-25.08.2019
CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port
Kurator: Zbigniew Oksiuta
To interdyscyplinarny projekt artystyczny wokół twórczości Zbigniewa Oksiuty, architekta, artysty, wykładowcy akademickiego i kolekcjonera dzieł sztuki, designu
i architektury.
Głównym celem wystawy jest pokazanie związków pomiędzy sztuką, designem
i architekturą, oraz ich relacji z nauką. Według Zbigniewa Oksiuty rozwój nowych technologii całkowicie zmienił podejście do sztuki znane od czasów Platona. Pokazywanie natury i jej dynamiki przestaje obowiązywać. Artyści już nie muszą kopiować natury, mogą ją od nowa kreować. Zainteresowania Zbigniewa Oksiuty architekturą alternatywną doprowadziły go do eksperymentów z substancjami żelującymi i poszukiwań w obszarze architektury biologicznej, czyli organicznych przestrzeni aktywnie współżyjącej z człowiekiem. Od 20 lat w swojej twórczości zarówno w przestrzeni sztuki jak i architektury, łączy doświadczenie obu tych obszarów z poszukiwaniami naukowymi prowadzonymi we współpracy z naukowcami różnych specjalności: biologami, inżynierami, botanikami.

 
Tytuł wystawy: Autonomia ulicy
Wystawa będzie podsumowaniem rocznej rezydencji nowoporckich twórców: Iwony Wożniewskiej i Adriana Lipińskiego „Lipskee”
Wystawa: 15.09.2019-27.10.2019
CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port
Koordynacja: Aleksandra Księżopolska, Lila Schally-Kacprzak
 
Wystawa „Autonomia ulicy” stanowić będzie efekt rocznej rezydencji lokalnych artystów związanych ze Stowarzyszeniem 180 Stopni, działającym głównie
w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Projekt będzie skupiał się na zrekonstruowaniu historii budynku dawnej łaźni miejskiej, zanim powstało tam centrum sztuki współczesnej, odwołując się do wydarzeń istotnych dla lokalnej społeczności,
z podkreśleniem istotnych dla dzielnicy elementów kultury ulicznej. Oprócz wystawy, w ramach rezydencji odbędą się także wydarzenia towarzyszące: dyskusje, projekcje filmowe, spotkania autorskie. 
Zaproszenie do rezydencji członków lokalnej społeczności jest jednym z etapów procesu uczenia się CSW ŁAŹNIA, sytuując ją w gronie instytucji autokrytycznych
i dyskursywnych.
 
 
Wystawa indywidualna Piotra Dumały [tytuł wystawy jest jeszcze ustalany]
Wystawa: 15.11.2019–5.01.2020

CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port
Koordynacja: Tymoteusz Skiba
Piotr Dumała o wystawie:
- W pierwszej części wystawy zaprezentowane zostaną filmy: „Walka, Miłość i Praca”
z muzyką Alexandra Balanescu (2009), „Hipopotamy” (2014), „Ostatnia Wieczerza”  (2018). Drugą część będą stanowiły zaimprowizowane kabiny, przypominające klimatem gabinety osobliwości czy też kameralne panoptikum – zaciemnione, do oglądanie przez jedną, najwyżej dwie osoby, w atmosferze tajemnicy i nieokreślonego występku. Ideą łącząca wszystkie przedstawione dzieła będzie linia pozioma, objawiająca się poprzez obraz stołu (Ostatnia Wieczerza), linię wody (Hipopotamy), linię horyzontu w której pole łączy się z niebem (Walka, Miłość i Praca). Do tej perspektywy nawiązywać będą także projekcje mikromappingowe na płytach marmurowych – stanowiące nieprzypadkowy zestaw ujęć, kadrów z różnych filmów.
Wystawie będą towarzyszyć warsztaty animacji, pokazy filmów artysty połączone ze spotkaniem autorskim w kinie KinoPort, projekcje najlepszych animacji ze świata (autorski wybór Piotra Dumały) połączone ze wstępem/komentarzem wprowadzającym oraz dyskusją.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska