POLITYKA PRYWATNOŚCI
Aktualizacja zgodnie z RODO
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:
 
1. Administratorem danych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, NIP 583-25-52-296, REGON 191571237, e-mail: office@laznia.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - k.skelnik@laznia.pl
3. Gromadzone dane  stanowią informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez klienta, np. w formie osobistego dostarczenia dokumentacji papierowej, przesłania dokumentacji drogą elektroniczną, przesłania dokumentacji drogą pocztową.
4. Wszelkie  dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie oraz celu , w jakim zostały przekazane, w ramach zawartej umowy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła dodatkową zgodę, dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, wyszczególnionych w umowie.
5. Odbiorcami danych osobowych w pewnych przypadkach wyszczególnionych w umowie oraz koniecznych do realizacji celu, będą podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.
 
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie do  żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw.
 
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
8. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazane dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, poprzez kontrolowanie metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosowane są odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, m.in. firewall oraz hasła zabezpieczające. Dostęp do danych posiada  jedynie administrator danych oraz podmioty, które muszą mieć do nich dostęp w ramach realizacji postanowień umowy, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
 
9. Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.laznia.pl.
 
 
Polityka Prywatności
 
 1. Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu laznia.pl, zwanego dalej Serwisem akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisu laznia.pl, nie dokonywać zapisu na Newsletter, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez CSW Łaźnia.
 3. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 4. Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych w ramach Serwisu jest: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 80-767, ul. Jaskółcza 1, NIP: 583-25-52-296, REGON: 191571237, tel.: 0 58 305 40 50, fax: 0 58 305 26 80, zwane dalej CSW Łaźnia.
 5. W ramach Serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Podanie poniższych danych jest niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia złożonego zgodnie z Regulaminem znajdującym się na stronie Serwisu:
  1. Imię i nazwisko - w celu określenia adresata przesyłki
  2. Adres zamieszkania - w celu określenia docelowego miejsca dostarczenia przesyłki
  3. Nr telefonu - jest nieobowiązkowy, służy kontaktowaniu się w sprawie dostarczenia przesyłki i przy wystąpieniu ewentualnych problemów
  4. Adres e-mail - w celu potwierdzenia rejestracji
 6. Podanie powyższych danych jest konieczne w celu założenia konta umożliwiającego dokonywanie zakupu w ramach Serwisu.
 7. Serwis nie wykorzystuje technologii Cookies.
 8. Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach w CSW Łaźnia możesz zostać abonentem Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 9. Zaprenumerowanie Newslettera jest bezpłatne lecz wymaga podania w odpowiednim formularzu i adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.
 10. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi Newsletter.
 11. CSW Łaźnia udostępni Ci  na każde żądanie wglądu do twoich danych. W każdym  dowolnym momencie możesz modyfikować lub usunąć swoje dane posiadane przez CSW Łaźnia. Aby tego dokonać prosimy o skierowanie wiadomości e-mail wskazującej treść żądania na adres promocja@laznia.pl W przypadku, gdybyś  uznał/a takie rozwiązanie za niewystarczające, możesz zwrócić się do CSW Łaźnia na piśmie, kierując wiadomość na adres Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 80-767, ul. Jaskółcza 1.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska